admin

Služby

Práce pro údržbu a obnovu katastru nemovitostí

 • zaměření a zhotovení geometrických plánů pro reálné dělení pozemků pro převod vlastnictví
 • věcná břemena – zaměření a zhotovení podkladů pro vklad břemene na list vlastnictví
 • zaměření novostaveb pro účely kolaudace  / rozestavěných staveb pro zápis do KN
 • geometrické plány velkého rozsahu
 • vytyčování hranic pozemků (hranice vlastnické/užívací)
 • návrh a zřizování  polohových bodových polí pro zaměřování změn v mapách katastru nemovitostí metodou GPS

 

Pozemkové úpravy (viz reference)

 • vektorizace operátů katastru nemovitostí
 • doplnění stávajícího polohového bodového pole
 • zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území
 • stanovení vnitřních i vnějších obvodů pozemkových úprav
 • zpracování nárokových listů
 • návrh společných zařízení
 • zpracování potřebných podélných a příčných profilů objektů společných zařízení
 • digitální zpracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí
 • DKM (digitální katastrální mapa)
 • Vytyčení pozemků, stabilizace vlastnických hranic podle návrhu pozemkové úpravy a požadavků vlastníků

Inženýrská geodézie / práce na stavbách

 

 • návrh a zaměření vytyčovacích sítí pro všechny druhy stavebních objektů, vytčení staveb/souborů staveb objektů liniových a plošných, měření deformací a posunů, kontrolní měření skutečného provedení stavby, měření fasád a interiérů staveb.
 • Zaměřování  dokončených staveb inženýrských sítí a souborné zpracování dokumentace dle předpisů jednotlivých správců (potrubní, silová a sdělovací vedení).

Mapování projekční práce:

 • mapové podklady pro projekční činnost (polohopisy, výškopisy, technické mapy měst ) v digitální formě (2D/3D) a další účelová mapování.
 • podélné a příčné profily objektů  a pasporty
 • zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území
 • zhotovení záborových elaborátů pozemků pro rozsáhlé stavby a soubory staveb

Conse ctetur

an image

Lorem superscript dolor subscript amet, consectetuer adipiscing elit, test link. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. cite. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl.

Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Maecenas ornare tortor. Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. NBA Mauris a ante. Celý příspěvek

Lorem ipsum

an-image

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. cite. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl.

This stylesheet is going to help so freaking much. Celý příspěvek

Conse ctetur

an image

Lorem superscript dolor subscript amet, consectetuer adipiscing elit, test link. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. cite. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl.

Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Maecenas ornare tortor. Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. NBA Mauris a ante. Celý příspěvek

Lorem ipsum

an-image

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. cite. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl.

This stylesheet is going to help so freaking much. Celý příspěvek

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.